November 6, 2017

Küberpähkli 2017 ja 2018 tulemused

2018 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsuvad koole/õpetajad oma asutust kirja panema, kes soovivad osaleda õpilastega küberkaite test-võistluse sarjas.

a. testimine toimub 4.-9. klassile oktooberis-novembris etteantud aja ja juhise alusel. Seekord oleme kokku kogumas nii üldharivaid küsimusi, kui ka anname lahendada mõned ülesanded. Vanuseklassid II ja III kooliaste. Eeltesti kestvus 45 minutit ja test on eesti keelne (osades küsimustes võib olla inglise keelseid illustreerivaid pilte). Osalema on oodatud kõik õpilased. Uuring on anonüümne.

b. koolivoor toimub 7.-12- klasside õpilastele. Kooli saadetakse küsimused, juhend ja vastused ning kool viib läbi võistluse.
– Kooli abi vajame: õpilastele testimise läbiviimisel; tulemuste hindamisel; tagasiside ankeedi täitmisel. Kool saab anda eeltestimises osalenud õpilastele välja osalus-märgi, tunnustada kõige edukaimaid tunnusmärgiga ja panna välja võistlejad meeskonnamängule Robotexil.
Info son siin: https://kyberpahkel.c-lab.ee/?p=225

TTÜ korraldusmeeskond koostab eeltesti, koolivooru võistluse ja annab välja õpilastele osalus-märgi.  Koolivoorus osalenud asutus pälvib ka KüberPähkli-18 tunnusmärgi.

c. võistlus viiakse läbi koolide esindusmeeskondadele. Meeskondlik võistlus toimub detsembris Robotexil.  Võistlus on eesti keeles, vajalik võib olla mõningane inglise keele oskus ja stiiliks on cTF (capture the flag, kus peab eirnevaid ülesandeid lahendama).
– Kooli abi vajame: õpilasmeeskondade juhendamisel ja toetamisel enne võistlust; Võistluse ajal tuleb tagada õpilastele arvuti ja interneti kasutamine, kui ka “aus mäng/fair play” ehk iga meeskond töötaks oma testiga individuaalselt.

Robotexi meeskonnavõistlus toimub koostöös erinevate toetajatega.

2018 talv

Käesolev 2018 aasta talve-uuring viidi läbi 15.01.-11.02.2018 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti erinevate sotsiaalmeedia, meediakanalite, e-posti listide jt. kanalite kaudu. Uuringus oodati osalema kõiki eesti keelt mõistvaid inimesi, alates vanusest 10. eluaastat. 

Uuringus oli 41 küsimust: 9 taustaküsimust ning 32 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, kriitiline mõtlemine ja sotsiaalne manipulatsioon (inimkäitumist mõjutavad küberkelmused) ja hoiakud.

Uuringus osales 2078 inimest, kellest 1097 olid mees- ja 990 naissoost. Vanusegrupiti jagunesid vastajad järgmiselt: 47,24% – 10-15 aastased; 25,8% – 16-20 aastased; 26,96% – 21 ja vanemad. Hariduse ja töötamise järgi jagunesid vastajad: 44,75% põhikooli õpilased, 24,01% – gümnaasiumiõpilased, 15,36% – õpivad kutsekoolis või ülikoolis. Vastajatest ¼ töötavad (sh 6% IT alal ja 5% hariduses) ja lapsevanemaid oli kokku 16,34%. Asukoha põhjal liigitatuna elasid 35,93% vastajaid suures linnas, 37,85% väikeses linnas ja 26,22% maal. Üle 90% vastajatest kõnelevad emakeelena eesti keelt 6,76% vene keelt, 1,58% inglise keelt.  

Uuringus vastajate osalus on kaldu põhikooli ja gümnaaisumiõpilaste suunas, vastajad kõnelevad eesti keelt emakeelena või oskavad seda hästi, täiskasvanud vastajad on pigem haritud ja tehnikateadlikud kasutajad. Uuringust saadud tulemused annavad meile teada trende noore hulgas, kuidas ühes või teises olukorras võiks eeldada käitumist. Täiskasvanute osas üldistavad järeldusi kogu elanikkkonna peale teha ei saa, lisaks kuna tegemist oli täiskasvamute puhul pigem IKT-osas haritud vastajatega, siis näeme täna pigem paremat olukorda, kui on tegelikkus.  

Uuringu aruanne ja soovitused:

https://docs.google.com/document/d/1SpZR_a4hNITSA0M8TqPS0LCcWro8ZOYECGBypgn91OI/edit?usp=sharing

2017

Uuring viidi läbi 9.10-5.11.2017 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti kõikidele 4.-9. klassi õpetavatele koolidele kahel korral (1. ja 3. nädalal). Samuti jagati uuringu kutset erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu nagu „Eesti Informaatikaõpetajad” ja „Nutitund igasse kooli!” jt. Uuringus oli 46 küsimust: 16 taustaküsimust ning 30 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, küberkelmused ning tehnika ülekasutus.

Küberpähkli 2017 uuringus ja loosimises osalesid kokku 10 581 õpilast. Osalejaid oli: 4. klassist – 1443; 5. Klassist 2385; 6. Klassist 1849; 7. Klassist 2283; 8. Klassist 1715 ja 9. Klassist 906. Kokku osales 200 kooli.

Uuringu sisuline aruanne ja soovitused koolidele ja kodule:

https://docs.google.com/document/d/18aBcXcDVC2uGMLsUFiky1wG0Vtr84JTTkI0PvCf3sVI/edit?usp=sharing

Auhinnad

Osalejate vahel loositi välja 79 auhinda. Osad auhinnad on õpilastele endile, et nad saaksid oma hariduslikke oskuseid arendada nii küberkaitse kui ka robootika vallas; teised on aga harivad ja sellest saavad osa ka klassikaaslased kui ka õpetajad! Soovime kõikidele osalejatele ja võitjatele palju õnne! Kõik saime targemaks ja see on kõige olulisem!

Küberpähkli loosiauhinnad jagunesid järgmiselt:

Eesti Interneti Sihtasutus https://internet.ee/ Auhinnad saadetakse postiga kooli.

 • Samsung 10.1″ Galaxy Tab A, LTE (2016) Valgu Põhikool Svenerik Maripuu
 • Ozobot Harkujärve põhikool Liisa Kaert
 • Nutikell-iseliikuja progretav Keila Kool Elis Jaanverk
 • MakeyMakey starter Haljala Kool Sten Marten Villenthal
 • MakeyMakey starter Tartu Erakool Tuuli Veskimäe
 • MakeyMakey starter Valga Põhikool Sven Saarmann
 • 4-OK VR-prillid Rakke Kool Sandra Veelmaa
 • Kit Sound Glow bluetooth kõlarid Turba Kool Emma Ülevaino
 • Trust GXT 164 Sikanda MMO arvutihiir Suure-Jaani Kool Henri Grünberg
 • Ozobot Põltsamaa Ühisgümnaasium Hugo Uusküla
 • Mikrobit starter komplekt Jüri Gümnaasium Anni Põldma
 • MakeyMakey starter Tallinna Südalinna Kool Loore-Liis Virolane
 • Droon Kuusalu Keskkool Kaur Tamre
 • 4-OK VR-prillid Krootuse Põhikool Viktoria Ivanova
 • Kit Sound Glow bluetooth kõlarid Roosna-Alliku Põhikool Miia Soosalu
 • Trust GXT 164 Sikanda MMO arvutihiir Aravete Keskkool Roger Kalaus
 • Mikrobit starter komplekt Kohtla-Järve Tammiku Põhikool Anna Panenko
 • MakeyMakey starter Nõmme Erakool Rocco East
 • Go Pro kaamera Paldiski Põhikool Ragnar Feldmann
 • 4-OK VR-prillid Lauka Põhikool Triin Lang
 • Kit Sound Glow bluetooth kõlarid Vändra Gümnaasium Veiko Murula
 • Trust GXT 164 Sikanda MMO arvutihiir Abja Gümnaasium Maria Joanna Lääts
 • Mikrobit starter komplekt Otepää Gümnaasium Mairo Majak
 • Droon Maardu Gümnaasium Roman Komaldinov
 • Droon Saverna Põhikool Ingery Oja
 • 4-OK VR-prillid Kurtna kool Kert Tammik
 • Kit Sound Glow bluetooth kõlarid Kabala Lasteaed-Põhikool Marliis Siniallik
 • Trust GXT 164 Sikanda MMO arvutihiir Mooste Mõisakool Aalike Apalev
 • M-bot korravalvur Martna Põhikool Ardi Vihman
 • Mikrobit starter komplekt Sillamäe Eesti põhikool Jekaterina Minkevits
 • 4-OK VR-prillid Raasiku Põhikool Maria Siimo
 • Kit Sound Glow bluetooth kõlarid Luunja Keskkool Astrid Uus
 • Makeblok ja tasuta veebikoolitus Surju Põhikool Sergo Lanno
 • Trust GXT 164 Sikanda MMO arvutihiir Jõõpre Kool Marili Raid
 • Mikrobit starter komplekt Leisi Keskkool Hans Teesalu

HITSA –  Progetiigri koolitus õpilastele ja õpetajatele http://progetiiger.ee/ Info saadetakse kooli e-maili teel ja õpilane koos klassijuhatajaga lepivad kokku koolituse toimumise aja ning sisu.

 • Saaremaa Ühisgümnaasium Karmen Ehanurm
 • Paikuse Põhikool Ken Talpas-Taltsepp
 • Paide Ühisgümnaasium Kristi Ojames

Politsei ja piirivalveamet – koolitus veebikonstaabel Maarja Punaku-ga ja meened www.politsei.ee/veebikonstaabel/ Info saadetakse kooli e-maili teel ja õpilane koos klassijuhatajaga lepivad kokku koolituse toimumise aja ning sisu.

 • Kadrina Keskkool Alex Jänts
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium Raimond Kozlov

Targalt Internetis programm/Lastekaitse Liit – koolitus õpilastele ja õpetajatele digitaalse ohutuse teemadel www.targaltinternetis.ee/ Info saadetakse kooli e-maili teel ja õpilane koos klassijuhatajaga lepivad kokku koolituse toimumise aja ning sisu.

 • Keeni Põhikool Hugo Väärmaa
 • Rakvere Põhikool Mihkel Männik
 • Võru Kesklinna Kool Mia Külaviir

BCS Koolitus – koolituskohtumine õpilastele ja õpetajatele küberturbe teemadel www.bcskoolitus.ee/ Info saadetakse kooli e-maili teel ja õpilane koos klassijuhatajaga lepivad kokku koolituse toimumise aja ning sisu.

 • Haapsalu Põhikool Reno-Siim Laansalu
 • Rapla ÜhisgümnaasiumAnna Maria Tamberg
 • Miina Härma Gümnaasium Kea Rael Kukk
 • Tabasalu Ühisgümnaasium Grete Kariste
 • Simuna Kool Kaarel Gustav Põldmaa

Insplay – nutitehnika koolitus õpilastele ja õpetajatele www.insplay.eu/ Info saadetakse kooli e-maili teel ja õpilane koos klassijuhatajaga lepivad kokku koolituse toimumise aja ning sisu.

 • Järveküla kool Ellis May Johnson
 • Lüganuse Keskkool Marleen Jalasto
 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium Arto Reinik

Telia Eesti  – õpimäng Suurim Julgus www.suurimjulgus.ee  Kaardimäng saadetakse postiga kooli.

 • Tartu Kesklinna Kool Sandra Allas
 • Kuresaare Gümnaasium Aleksander Veemees
 • Tallinna Muusikakeskkool Alise Tepp
 • Tallinna Ühisgümnaasium  Maria Elisabeth
 • Kuressaare Vanalinna Kool Lauri Sepp
 • Tallinna 21. kool Rasmus Mücker
 • Tallinna Humanitaargümnaasium  Gloria Marova
 • Vastse-Kuuste Kool Kristel Harju
 • Kehtna põhikool  Marlen Roomann
 • Pärnu Rääma põhikool Erik Soopere

Tallinna Ülikooli Digiturbe Labor – kaardimäng Digital Safety Game http://dsg.onu.ee/ Kaardimäng saadetakse postiga kooli.

 • Nõo Põhikool Johanna-Maria Tamm
 • Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium Juri Rahhimov
 • Väätsa Põhikool Siim-Johan Hecht
 • Kambja Põhikool Hardi Kadak
 • Saku Gümnaasium Oskar Johannes Matt
 • Tallinna Tõnismäe Reaalkool Eliisa Vihljajeva
 • Kirivere Kool Gustav Seemann
 • Väike-Maarja Gümnaasium Melissa Beilmann
 • Pärnu Ülejõe Põhikool Paula Kübar
 • Iisaku Gümnaasium Raikko Prants
 • Sakala Eragümnaasium Maria Sviridova
 • Kalmetu Põhikool Alex Vassekin

Tallinna Haridusamet – eriauhind Tallinna koolide õpilastele – igas lennus loositakse välja üks eriauhind www.haridus.ee Auhinnad toimetab kooli Tallinna Haridusamet.

 • Tallinna Kivimäe Põhikool klass Oliver Ader (Ozobot)
 • Merivälja Kool Katarina Kalvik  (Ozobot)
 • Tallinna Mustamäe Gümnaasium Liisbeth Kaljumäe (Makey-Makey)
 • Lasnamäe Vene Gümnaasium Daniil Pokatilov (Makey-Makey)
 • Kadrioru Saksa Gümnaasium Emma Kornav (Microbit)
 • Tallinna Kunstigümnaasium Kristjan Reiners (Microbit)

Veelkord palju õnne ja kohtumiseni 4.-9. Klassiga aasta pärast uues põnevas pähklite puremises!