September 29, 2018

Osalusmärgid

Osalusmärgi võib välja printida, jagada oma sotsiaalmeedia seinal, panna üles kooli veebilehele või blogisse.

Internetis jagamisel viidake tagasi www.kyberpahkel.ee

Õpilase alla laetavad osalusmärgid

Kinnitab, et oled osalenud KüberPähkel 2018 uuringus

Kinnitab, et oled osalenud KüberPähkel 2018 koolivoorus

Kooli alla laetavad osalusmärgid

Kinnitab, et olete koolis õpilastega KüberPähkel 2018 uuringus osalenud

Kinnitab, et olete koolis õpilastega KüberPähkel 2018 koolivvoorus osalenud